Bosanski/Hrvatski/Srpski | Nederlands

Cena prevoda je na prvom mestu zavisna od kombinacije jezika i broja reči. Za hitne prevode, prevode u roku od 24 sata, važi viša tarifa. Ispunite formular da biste bez obaveza dobili ponudu o ceni.

Na primer
(Sudski) Overeni prevod izvoda iz matične knjige rodenih sa BHS na holandski iznosi otprilike 50 eura.

Broj reči orginalnog teksta odreduju cenu prevoda.
Navedite specifi nosti dokumenta: da li je to izvod, brošura ili diploma? Da li se radi o specijalističkoj terminologiji, kao na primer da li se u prevodu koristi jezik tehnike ili medicine?