Bosanski/Hrvatski/Srpski | Nederlands

Postoji mogučnost da imate specifične zelje koje niste našli na ovom sajtu. Možda vam je potrebna dodatna informacija o načinu na koji se prave prevodi, o mogučnostima tumačenja za delegacije ili o kursevima. Ovakva i slićna pitanja možete uvek postaviti putem kontakta na sledeču adresu:

Lidija PomperLidija Pomper
Tel (mobilni): +31 6 5553 2359
E-mail: info@lidijapomper.nl
Trgovačka komora, upis pod brojem: 17089631